Header

Aplikacja Aira umożliwi zwiedzanie niewidomym osobom Shedd Aquarium

Shedd Aquarium uruchomiło specjalną aplikację dla osób niewidomych i mających problemy ze wzrokiem. Dzięki niej mogą one zwiedzać chicagowskie oceanarium. Bezpłatna aplikacja Aira to dźwiękowa charakterystyka atrakcji znajdujących się w Shedd. Przy każdym stanowisku niewidome osoby mogą liczyć na dokładny opis nie tylko znajdujących się tam zwierząt ale nawet kolorów. „Zwiedzający, który niedowidzi czy jest niewidomy może usłyszeć co robią zwierzęta. W ten sposób chcemy wszystkim zwiedzającym zapewnić możliwość pełniejszego doświadczenia podczas pobytu w naszej placówce” – powiedziała przedstawicielka oceanarium. Aplikację Aira można pobrać na stronie sheddaquarium.org.

1