Header

Antysemickie ulotki na University of Illinois Chicago

Władze University of Illinois Chicago wszczęły dochodzenie w sprawie antysemickich ulotek znalezionych we wtorek na terenie uczelni. Studenci umieścili je na portalach społecznościowych, na których pojawiły się liczne komentarze. Ulotki znajdowały się w bibliotece a także w centrum studenckim. Umieszczono na nich napis „Zakończenie przywilejów białych rozpoczyna się od końca przywilejów żydowskich” (Ending white privilege starts with ending Jewish privilege) a także gwiazdę Dawida. Studenci przyznali, że nie po raz pierwszy ta grupa młodych ludzi padła ofiarą szykan. Wcześniej dochodziło do sytuacji, kiedy studenci noszący symbole żydowskie byli werbalnie atakowani. W oświadczeniu wydanym przez Uniwersytet Illinois zaznaczono, że tego typu zachowanie nie będzie tolerowane i nie ma zezwolenia na szykanowanie grup mniejszościowych ze względu na ich pochodzenie lub wyznawaną religię.

1