Header

Amerykanie żyją coraz krócej

Od trzech lat w Stanach Zjednoczonych spada przeciętna długość życia ludzi. Z obliczeń krajowego centrum ds. chorób i ich prewencji wynika, że dzieci urodzone w 2017 roku średnio będą żyły 78.6 lat. W 2014 było to 78.7 lat. Ostatnie 3 lata to najdłużej utrzymująca się w historii USA spadkowa tendencja od lat 1915-1918, obejmujących I wojnę światową, pandemię grypy hiszpańskiej czy inne wydarzenia, które zabiły miliony ludzi na świecie. Przed 2017 rokiem w Stanach Zjednoczonych notowano wzrost długości życia głównie dzięki lepszej opiece zdrowotnej. Krócej będą żyli nie tylko Amerykanie ale także mieszkańcy innych państw w tym Polski, których przeciętna długość życia spada od dwóch lat. Krajowe centrum ds. chorób przypomina, że w USA wzrasta w ostatnim czasie śmiertelność z powodu przedawkowań narkotyków a w 2017 roku z tego powodu zmarło ponad 70 tysięcy osób. Wzrosła też w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób u których zdiagnozowano choroby wątroby głównie u mężczyzn w wieku od 24 do 35 lat. Ponadto rośnie liczba samobójstw. Od 1999 roku w USA wzrosła ona aż o 33 procent. Zresztą na świecie od 2000 roku także o 30 procent więcej ludzi targnęło się na swoje życie, najwięcej w Rosji, Japonii i w Korei Południowej.

1