Header

Alarm w Brookfield Zoo z powodu pogróżek

Brookfield Zoo otrzymało we wtorek pogróżki. Z tego powodu zwiedzającym zlecono ukrycie się w bezpiecznym miejscu na terenie ogrodu zoologicznego. Komisarz policji Brookfield Zoo, Mike Pendola powiedział, że około 5:15 po południu pracownik numeru alarmowego 911 odebrał telefon z pogróżkami. Dzwoniąca osoba zagroziła, że wyrządzi krzywdę zwiedzającym Zoo i sobie. Mimo krótkiej informacji policja zdecydowała się podjąć środki ostrożności. Zwiedzającym polecono ukrycie się w bezpiecznym miejscu a ogród zoologiczny został przeszukany przez policjantów z Riverside i Brookfield. O 8:10 wieczorem podano, że nie znaleziono podejrzanej osoby ani dowodów na zagrożenie. W sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Nadzoruje je FBI. Policja próbuje ustalić nazwisko osoby, która zadzwoniła z pogróżkami.

1