Header

Agencja ochrony środowiska w Indianie zwlekała z poinformowaniem o zanieczyszczeniu jeziora Michigan

Blisko 3 tysiące martwych ryb wyłowiono z jeziora Michigan w Indianie. To efekt zanieczyszczenia wody przez międzynarodową korporację ArcelorMittal w Portage. Do jeziora wpuszczona została duża ilość cyjanku i amoniaku. Zakład zajmujący się produkcją stali zanieczyścił najpierw rzekę Little Calumet a potem jezioro Michigan. O zanieczyszczeniu wody poinformowano dopiero parę dni po stwierdzeniu w niej wysokiego stężenia związków chemicznych. Agencja ochrony środowiska Indiany i sam zakład są krytykowane za ukrywanie sprawy i narażanie na niebezpieczeństwo życia mieszkańców a także skażenie środowiska naturalnego. Z tego powodu czasowo zamknięto plaże na terenie parku narodowego Indiana Dunes.

1