Header

60 milionów dolarów na programy edukacyjne dla dzieci

Gubernator J.B. Pritzker poinformował o rozszerzeniu programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na ten cel przeznaczone zostanie 60 milionów dolarów. Pieniądze pochodzą z funduszu stanowego Illinois oraz z federalnych dotacji. Programem objętych zostanie dodatkowo 500 dzieci. Rodziny, które zakwalifikują się do programu będą miały zapewnioną pomoc nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia z małymi dziećmi w ich domach. Program przeznaczony jest dla rodzin o niskich dochodach. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną na podwyżki dla nauczycieli oraz na dodatkowe szkolenia dla opiekunów.

1