Header

17 października może rozpocząć się strajk nauczycieli CPS

W poniedziałek pracę rozpoczynają nauczyciele Chicagowskich Szkół Publicznych jednak nie wykluczają możliwości przystąpienia do strajku w połowie października. Nowy rok szkolny rozpoczyna się w CPS 6 września a więc nauczyciele mają tydzień na przygotowanie się do wznowienia pracy z młodzieżą. Jednak od ponad roku nie udało się im podpisać nowego kontraktu, który jest głównym powodem planowanej akcji protestacyjnej. Z niepotwierdzonych oficjalnie informacji wynika, że nauczyciele mogliby przystąpić do strajku 17 października choć nie wykluczono i wcześniejszej daty. Komitet Związku Zawodowego Nauczycieli (CTU) zwołał spotkanie na 7 września, kiedy to ma zostać podjęta decyzja w sprawie strajku. Noty informujące o planowanej akcji protestacyjnej członkowie CTU otrzymali w tym tygodniu. Zgodnie z przepisami stanowej komisji pracy, związek musi poinformować pracodawcę o strajku 10 dni przed jego rozpoczęciem.

1