Header

16 tysięcy kandydatów na chicagowskich policjantów przystąpiło do pisemnych testów

W sobotę 8 tysięcy osób, które złożyły aplikacje do chicagowskiej policji uczestniczyło w pisemnym teście sprawdzającym. W niedzielę w McCormick Place do testu przystąpi kolejne 8 tysięcy – powiedział nadkomisarz Eddie Johnson. Przyznał, że odkąd pracuje w chicagowskiej policji nie pamięta, by było tak wielu chętnych. Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie pisemny test poddani zostaną następnie testom sprawnościowym. Dopiero osoby, które zostaną zakwalifikowane rozpoczną naukę w szkole oficerskiej. Nadkomisarz departamentu policji przyznał, że cieszy fakt, iż ponad 27 procent osób, które złożyły aplikacje reprezentuje przedstawicieli tzw. mniejszości społecznych. W związku z rosnącą w Chicago przemocą burmistrz Rahm Eamnuel zdecydował się na zatrudnienie dodatkowo tysiąca nowych policjantów. Kadeci, którzy pomyślnie ukończą kurs zastąpią też oficerów odchodzących na emeryturę.

1