Header

W Illinois rośnie liczba ataków na strażników więziennych

Oszczędności budżetowe zmusiły władze Illinois do umieszczania niebezpiecznych więźniów w zakładach penitencjarnych o złagodzonym rygorze. Wpłynęło to na wzrost liczby ataków więźniów na strażników – alarmuje związek zawodowy reprezentujący pracowników więziennych. Celem gubernatora Bruca Raunera jest zmniejszenie o 18 procent populacji niebezpiecznych więźniów w zakładach o zaostrzonym rygorze. W tym roku doszło już do 819 przypadków ataków na strażników więziennych, kiedy w roku ubiegłym było ich 541. Z danych związku wynika, że sprawcami 7 na 10 ataków są osoby psychicznie chore. Sprawcy różnych przestępstw są umieszczani w nieodpowiednich zakładach karnych, wielu z nich powinno trafić pod opiekę psychiatryczną a inni do zakładów o zaostrzonym rygorze jednak obowiązująca obecnie procedura zmieniła zasady rozdzielania więźniów.

HTML tutorial
1